De beloning voor de medewerkers van WFAG wordt jaarlijks vastgesteld door de directie.

Het huidige beloningsbeleid voor onze binnendienstcollega’s is gebaseerd op een combinatie van kennis, leeftijd, opleiding en ervaring. Er zijn geen variabele loonbestanddelen.

Onze adviseurs worden grotendeels beloond op basis van kennis, leeftijd, opleiding en ervaring. Zij hebben de mogelijkheid om hun beloning wat te verhogen door bepaalde omzetdoelstellingen te behalen. Deze stimulans is zo gering dat het een hoogwaardige advisering niet in de weg staat.

Ons beloningsbeleid kent geen risico’s voor een zorgvuldige behandeling van onze klanten.