Per 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%.