Assurantiebelasting

Per 1 januari 2013 is de assurantiebelasting verhoogd van 9,7% naar 21%.

Nieuwe verzekeringsapp

U kunt uw polissen digitaal inzien of via een verzekeringsapp.

VerzekeringsApp Noordhollandsche verkrijgbaar in App Store

VerzekeringsApp Noord-Hollandsche via Google Play

Beloningsbeleid

De beloning voor de medewerkers van WFAG wordt jaarlijks vastgesteld door de directie.

Het huidige beloningsbeleid voor onze binnendienstcollega’s is gebaseerd op een combinatie van kennis, leeftijd, opleiding en ervaring. Er zijn geen variabele loonbestanddelen.

Onze adviseurs worden grotendeels beloond op basis van kennis, leeftijd, opleiding en ervaring. Zij hebben de mogelijkheid om hun beloning wat te